Rådgivning og planarbeid

Rådgivning og planarbeid

Rådgivning, Prosjektledelse og Planarbeid

For å gi best mulig rådgivning i et prosjekt er det viktig å ha kjennskap til driften av allerede eksisterende anlegg. Dette oppnår DaØ ved å kunne tilby både driftsassistanse, rådgivning og prosjektledelse innenfor firmaet.


Planarbeid

 • Hovedplaner
 • saneringsplaner
 • overvannsplaner

Kvalitetsarbeid

 • Kvalitetssystemer
 • Revisjoner
 • HMS
 • ROS-analyser

Beredskap

 • Beredskapsplaner og øvelser (bordøvelser og praktiske case).

Rådgivning og prosjektledelse

 • Prosjektledelse/-rådgivning /-assistanse ved ny etableringer eller driftsoptimalisering av vann og avløpsanlegg
 • Rådgivning innen teknisk ledelse og administrative oppgaver innenfor fagområdet
 • Rådgivningsfunksjon på spredt avløp/minirenseanlegg - rådgiver både for kommunene og vannområdene


Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.