Ledningskart

Ledningskart

Ledningskart

For å kunne sikre en optimal drift av vann- og avløpsanlegg i fremtiden er det viktig med god digitalisert dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av data. Vi er en av de fremste på oppbygging av ledningskart og bistår flere kommuner med å holde sin ledningsdatabase oppdatert. En dynamisk ledningsdatabase forenkler arbeidet med simuleringsverktøy.


Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.