Om oss

Om oss

Informasjon om Driftsassistansen i Østfold IKS

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. DaØ fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 1997. Ordningen ble videreført på fast basis fra Januar 2000 og senere utviklet i tråd med eierkommunenes behov for teknisk VA-kompetanse.


Selskapets formål:

Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling.


En viktig funksjon for virksomheten er å utveksle erfaringer og kompetanse mellom medlemskommunene. I tillegg skal Driftsassistansen fungere som en faglig støttespiller i forbindelse med bygging og rehabilitering av ledningsnett, vann- og avløpsanlegg. Selskapet bistår også kommunene med implementering av nye krav fra myndighetene. Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, bidrar driftsassistansen til bedre beslutningsgrunnlag for kommunene og statlige myndigheter. Videre bidrar selskapet til kompetanseutvikling i kommunene gjennom tilrettelegging av kursaktiviteter, konferanser, seminarer og fagturer.


Organisering:

Driftsassistansen i Østfold ledes gjennom et representantskap hvor representanter fra medlemskommunene samles to ganger årlig. Den daglige styringen skjer gjennom et styre som består av 7 valgte representanter fra medlemskommunene.Se styrets sammensetning her


Brosjyre:

Vi har utarbeidet en brosjyre som inneholder gode beskrivelser av vår virksomhet. Denne kan dere kikke i under (pdf). Klikk på pilene oppe i høyre hjørne for å blåse opp dokumentet ytterligere.


Kart over renseanlegg:

Lengst ned på siden finner dere også et kart over alle avløpsrenseanleggene i Østfold.


Kart over renseanleggene i Østfold:


Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.