Akkrediteringssystem

Akkrediteringssystem


Kvalitetssystemet finnes nå i TQM.

Innlogging gjøres her

 

Ta kontakt med Driftsassistansen i Østfold dersom du trenger tilgang eller hjelp.

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. Foretaksnr: 989 127 241. Kontonr: 1080 21 27095.

Postadresse: Co FREVAR KF, Pb 1430, 1602 Fredrikstad.