Slam- og utslippskontroll

Slam- og utslippskontroll

 

 

 

 

Slam- og utslippskontroll

 

Små kommunale og private renseanlegg skal bruke følgeskjemaene til høyre på siden.

 

Prøvetakingsplaner for 2017

 

Årsrapport slam og utslippskontroll 2015 kan lastes ned her (pdf)

Årsrapporter for tidligere år kan lastes ned i pdf format under:

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

 

 

Følgeskjema utslippskontroll små renseanlegg

 

Følgeskjema slamkontroll

 

Send på e-post til jan.arnesen@dao.no

Eventuelt fyll ut og faks til faksnummer: 69 35 73 01

 

Se kart over renseanleggene i Østfold under (trykk på "husene" for mer informasjon om det spesifikke anlegget):

DaØ IKS

2017

www.dao.no