Om

Om oss

 

 

Informasjon om Driftsassistansen i Østfold IKS.

 

Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold. DaØ fungerer som et kompetansesenter for kommunene innen VA-området. Selskapet ble opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 1997. Ordningen ble videreført på fast basis fra Januar 2000.

Formål:

Formålet med driftsassistansen er å bidra til bedre og mer stabil drift av avløpsanleggene. Dette skal blant annet skje gjennom rådgivning og teknisk assistanse. Problemkartlegging med vurdering, anbefaling av løsninger på ulike driftsproblemer og optimaliseringstiltak er viktige arbeidsfelt. En annen viktig funksjon er formidling av faglig informasjon og erfaringer mellom kommunene angående tekniske løsninger og utstyr. Driftsassistansen fungerer også som en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring av nye krav fra myndighetene. Gjennom bedre dokumentasjon om anleggenes drift, skal driftsassistansen bidra til bedre beslutningsgrunnlag for kommunene og statlige myndigheter. Kort sagt skal driftsassistansen fungere som et felles kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann.

Organisering:

Driftsassistansen i Østfold ledes gjennom et representantskap hvor representanter fra medlemskommunene samles to ganger årlig. Den daglige styringen skjer gjennom et styre som består av 7 valgte representanter fra medlemskommunene.

Styret i DaØ ser ut som følger:

Styreleder:

Nestleder:

Styremedlem 1:

Styremedlem 2:

Styremedlem 3:

Styremedlem 4:

Styremedlem 5:

 

Frøydis Kristiansen ( Askim Kommune)

Tore Nilsen (Sarpsborg kommune)

Ronny Gangnes (Trøgstad kommune)

Raymond Jørgensen (FREVAR KF)

Veslemøy Ottesen (Moss kommune)

Ann Janette Hansen (Fredrikstad kommune)

Lindy Hansen (Spydeberg Kommune)

Varamedlemmer:

 

Vara for leder:

Vara for nestleder:

Vara for st.m 1:

Vara for st.m 2:

Vara for st.m 3:

Vara for st.m 4:

Vara for st.m 5:

 

Eva Enkerud (Marker kommune)

Anna-Karin Eriksson (Rygge kommune)

Tore Borger (Askim kommune)

Fredrik Myhre Haugerud (FREVAR KF)

Roy Prang (Halden kommune)

Jan-Erik Fredriksen (Eidsberg kommune)

Marianne Knudsen (Sarpsborg Kommune)

Valgkomite:

 

Valgkomite leder:

Valgkomite medl.1:

Valgkomite medl.2:

Terje Johansen (Fredrikstad kommune)

Anita Isebakke (Rakkestad kommune)

Svein Braathen (Moss kommune)

Liste over medlemskommuner:

Kart over renseanleggene i Østfold:

DaØ IKS

2017

www.dao.no