Hjem

Driftsassistansen i Østfold er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av 18 kommuner i Østfold. Selskapets hovedoppgave er å bistå eierkommunene med rådgivende tjenester og teknisk assistanse innen vann- og avløpsfagfeltet.

 

På våre sider vil du finne informasjon om selskapet, våre tjenester og linker til forskjellige dokumenter som kan lastes ned.

Driftsassistansen i Østfold IKS

Besøksadresse:

 

Driftsassistansen i Østfold IKS

(2 etg. i FREVAR sitt administrasjonsbygg)

Habornveien 61

1630 Gamle Fredrikstad

Postadresse:

 

Co FREVAR KF

Pb 1430

1602 Fredrikstad

Foretaksnummer: 989 127 241

 

Kontonr: 1080 21 27 095

DaØ IKS

2017

www.dao.no